We share the green life

Vida-Verde är en dynamiskt och växande organisation som inriktat sig på att leverera gardencenters och blomsterbutiker. Som exportör ser vi att mer än någonsin måste denna delen av fackhandeln sticka ut. Vida-Verde vill vara kundens värdefullaste leverantör. För att bli detta måste kunden veta att Vida-Verde har allt under sitt tak för att tillfredställa kundens önskemål. Därför är Vida-Verde, specialisten!